هم اکنون مشکل باز شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
srv01.neotrend.ch اطلاعات php
srv05.neotrend.ch اطلاعات php

هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد